Subscribe Us

Detaylı Propaganda Rehberi - Bölüm 1 - Propaganda Nedir?


PROPAGANDA

Ünlü politikacı Adolf Hitler'in bir sözüyle açmak istiyorum propaganda konusunu: "Propaganda sayesinde iktidarı elimizde tuttuk, yine oyun sayesinde dünyayı feth edeceğiz"Adolf Hitler sizce bu sözde ne demek istemiş? Propaganda dünyanın en iyi silahı mı? Hep birlikte bugün propagandaya giriş yapıyoruz. Bakalım propagandanın derinlerinde neler var? 

Öncelikle propaganda yaptırılmak istenen bir işe yarar sağlamak amacıyla hedef kitlenin duygularını sömürmek, bilinç altını kontrol etmektir. Bu yöntem bütün bilgiler, fikirler, hedef kitleye veya hedef kişiye yönelik olarak sistemli ve stratejik şekilde, uygun araçlar ve stratejik teknikler kullanılarak iletilmesidir. Bu sayede hedef kitlenin veya hedef kişinin düşüncesi tamamen değişir, bilinç altı yok olur. Propaganda Latince "propagare" yani yeni fikirler üretmek kelimesinden türemiştir.

Propagandanın amacı yukarı da da anladığınız gibi çok basittir. Propaganda ortaya atılır, hedef kitle propagandadan haberdar olur, öğrenir, kabul eder ve propaganda için aktif olarak çalışmaya başlar. Ünlü kişiler propagandayı "seçeneklerin ve davranışların diğer koşulları değiştirmek yerine, sosyal fikirler ileri sürerek doğrudan manipülasyon yoluyla yönetilmesidir" diyerek, tanımlamışlardır. Manipülasyon'un ne demek olduğunu biliyorduk. Sosyal mühendislikte 2 sözcüğümüz vardı. Bunlar etki ve manipülasyon. Etki en güvenilir ve risksiz olanıydı. Manipülasyon riskli ama en iyisiydi

19. yüzyıl'da yavaş yavaş gelişen propaganda teknikleri ve stratejileri uygulamaları kapitalizm ve serbest piyasa ekonomisi ile birlikte yeni boyutlar kazanmaya başlamıştır. 1850'lerden itibaren ABD ve İngiltere propagandayı bir siyasal araç olarak uluslararası ilişkilerde etkili bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. 

Propaganda 20. yüzyıl boyunca geçirdiği evrim ve gelişme sonucunda artık bir kısım ikna ve pazarlama tekniklerinin ötesine geçerek, düşman görülen toplumları psikolojik olarak çökertmek amacı ile kullanılan bir araç, gelişmiş bir bilim hâline gelmiştir. 

Günümüzde çoğu kişi hâla propaganda yapmaktadır. Propaganda en çok siyasette görülmekteydi. Artık günümüzde bilinen psikolojik bir silah hâline geldi. Forumlarda bile bazen propaganda yapan insanlar olabiliyor. Psikolojik bilinçaltı yöntemi ile beyninizi manipüle edip size istediklerini yaptırabiliyorlar.

PROPAGANDA ÇEŞİTLERİ

Beyaz Propaganda: Adından da belli olduğu gibi, resmen yapılan propagandadır. Arkasında bir art niyet yoktur. Propaganda konusu olarak alınan bir konu tamamen gerçektir.
Gri Propaganda: Kaynağı hiç bir zaman belli değildir. Hedef toplum kendi yorumuna göre propagandayı benimser veya benimsemez. Tam olarak bilinçaltına yapılan bir saldırı değildir, tercih meselesidir. Günümüzde sık sık karşılaşmaktayız. 
Kara Propaganda: İşte dünyanın en büyük silahı. Dünyayı feth edecek güce sahip olan, doğru ve etkili yapılınca kişilerin beynini seçme hakkı bırakmadan manipüle eden propaganda türüdür. Başka bir kaynağın adı kullanılır. Propaganda konusunun doğru veya yanlış olmasının önemi yoktur. Hile, entrika, yalan gibi kötü şeyler serbesttir.

Şimdi sizlere Soğuk Savaş döneminden bir propaganda örneği vereceğim:

ABD ve Sovyetler Birliği Soğuk Savaş sırasında propagandayı yoğun olarak kullanmıştır. Her iki taraf da film, televizyon ve radyo programlarıyla kendi halklarını, karşı tarafı ve Üçüncü Dünya milletlerini etkilemeye çalışmışlardır. ABD Enformasyon Ajansı, resmi hükûmet istasyonu olarak Amerikanın Sesi radyosunu işletmiştir. Radio Free Europe (Özgür Avrupa Radyosu) ve Radio Liberty (Özgürlük Radyosu) kısmi olarak Central Intelligence Agency CIA (Merkezi Haberalma Ajansı) tarafından desteklenmiş, Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'ne haberler ve eğlence programlarında gri propaganda yapılmıştır. Sovyetler Birliği'nin resmi istasyonu, Radyo Moskova, beyaz propaganda yaparken, Radio Peace and Freedom (Barış ve Özgürlük Radyosu) gri propaganda yapmıştır. Her iki taraf da kriz dönemlerinde kara propaganda da yapmıştır.

Amerika kıtasında Küba hem kara hem de beyaz propagandanın hem kaynağı hem de hedefi olmuştur. Radio Habana Cuba (Radyo Havana Küba), CIA ve Kübalı gruplara karşı orijinal programlar, Moskova Radyosu'nun yayınları ve Vietnam'ın sesi yayınlarını yapıyordu.

Soğuk Savaş'ın işgörüsü en fazla olan yazarlarından biri George Orwell'dır. Onun Animal Farm ve 1984 romanları propaganda kullanımı ile ilgili bir tür ders kitabıdır. Sovyetler Birliği'nde geçmese de, roman karakterleri dilin sürekli politik amaçlar için çarpıtıldığı totaliter bir rejimde yaşarlar.

Rusya ve Çin arasındaki ideolojik tartışmalar ve sınır sorunları bazı sınır ötesi operasyonlara yol açmıştır. Bu dönemde geliştirilen tekniklerden birinde radyo programları kayıt ediliyor ve daha sonra sondan başa, yani tersine yayınlanıyordu.

Küba CIA ve sürgündeki Kübalı gruplar tarafından hem siyah hem de beyaz propagandanın kaynağı ve hedefi olmuştur. Radio Havana Cuba, bunun karşısında, Radyo Moskova'nın orijinal programlarını aktarmış ve Vietnam'ın Sesi ile ABD gemisi USS Pueblo'nun mürettebatına ait olduğunu iddia ettiği itirafları yayınlamıştır.


KAYNAKLAR:

Wikipedia

İstihbarat Teorisi - Ümit Özdağ


Serinin devamı gelecek.


Yorum Gönder

0 Yorumlar